SUT

SUT

Bloggen til Seksjon for systemutvikling (di-ikt-sut) ved OsloMet.Dette er en arena for å utveksle erfaringer og ønsker mhp utvikling og integrasjoner av nye og eksisterende IT løsninger