Pågående SUT prosjekter

Min profil

Flytt alt av selvbetjenings funksjoner fra bitadmin.hioa.no og hioa.no til tilsatt.hioa.no slik at dette blir samlet på ett sted istedet for på flere steder som idag.

Nytt bestillingssystem

Gamle bestill.hio.no er vanskelig å bruke og dyrt å drifte og videreutvikle. Lage et nytt moderne system på ny plattform, versjon 1

Emner og studieprogrammer på nett (ferdig Q2 2018)

Per idag legges dette manuelt inn på hioa.no av type SK (samt at noe også legges inn i FS av STU). For å automatisere og effektivisere dette har HIOA begynt å bruke EpN - emner på nett (utviklet av Ceres). Her legges emneinfo inn i EpN som så lagres i FS. Vi henter derfor automatisk ut denne infoen fra FS og pusher inn i student.hioa.no/hioa.no. Det som gjenstår er i hovedsak å gjøre tilsvarende for studieprogram tekster som er gjort for emnetekster. Inkluderer integrasjon mot det nye pensumliste systemet Leganto også

Automatisk selvbetjeningsløsning for registrering av ansatte (ferdig Q2 2018)

Per idag registrere nyansatte både i BAS og i SAP manuelt av saksbehandlere. Vi utvikler nå en løsning hvor brukeren selv registrerer sine egne data i et Webskjema, videre så godkjennes disse av en saksbehandler og så lagres disse automatisk i P360 (arkivsystem), BAS (IAM/IDM) og SAP. I første omgang gjelder dette kun for timelønnede, men senere vil dette omfatte alle nyansatte. Senere vil dette også kobles mot ID-porten m.m. sånn at de initielle dataene kan komme herfra. Dette prosjektet inkluderer bruk av RPA/robot teknologi, i vårt tilfelle UiPath, samt Camunda som er et BPM (Business Prosess Management) system.

Automatisk selvbetjeningsløsning for registrering av eksterne brukere i Canvas (ferdig Q2 2018)

Her benyttes også Camunda som i prosjektet over. Canvas er vårt nye LMS som erstatter Fronter.

Bedre kontaktskjemaer

Alle kontaktskjemaer på ulike nettsteder samles og standardiseres på effektiv plattform (Canvas)

Nytt timeplansystem. Nytt timeplansystem - TP (ferdig Q2/Q3 2018)

Integrert med øvrige systemer, eks. student intranett sidene for visning av timeplan, med Canvas vårt nye LMS, infoskjerm løsning som viser rom og timeplan info i visse bygg etc.

Oppgradere Web plattformen for student.hioa.no og tilsatt.hioa.no

Liferay 7 er en mye enklere og kjappere plattform å utvikle nye tjenester oppå enn tidligere versjoner.

Bedre søk på hioa.no og intranett sidene våre

Vi benytter Solr her.

Fjerne HIOBAS (gammel tilsatt database) (ferdig Q2 2018)

Gamle HIOBAS og tilhørende Web tilsatt registrerings skjema skal nedlegges. Dette innholdet og funksjonaliteten blir inkorporert i Pybas (den nye tilsatt databasen) og et nytt noe mer moderne Web grensesnitt.

Videreutvikle hioa.no (ny Websider med ny OsloMet profil) (ferdig Q3 2018 første versjon)

Utvikler nye Universitetssider for OsloMet.

Samt undersitene hioa.no/ungdata, hioa.no/24_7, hioa.no/vitenogpraksis. Samt mange mindre og mellomstore saker som kontinuerlig utvikles her.

Videreutvikle tilsatt.hioa.no

Mange mindre og mellomstore saker som kontinuerlig utvikles her.

Videreutvikle student.hioa.no

Mange mindre og mellomstore saker som kontinuerlig utvikles her.

Infoskjermer

Denne aktiviteten består av tre deler:

  1. Etasjeinfo er skjermer som er plassert i enkelte etasjer i flere bygg med info om hvem som sitter i hver etasje med bilde, navn, tittel, romnummer etc. Her benyttes egenutviklet løsning basert på rimelige Raspberry PI som er integrert med HIOA's data systemer.

  2. I enkelte bygg, bl.a. i P35 - er skjermer plassert ut som viser hvilken undervisning som er i hvilke rom hvor bl.a. timeplan info hentes fra Untis, FS og HIOA's datasystemer. Her benyttes også egentutviklet løsning basert på Raspberry PI.

  3. SK benytter en egen kommersiell Windows basert skjerm løsning med skjermer plassert ut mange steder med informasjon som de skreddersyr til studentene. Denne løsningen vil trolig erstattes av egenutviklet løsning

Nettsteder vi drifter og videreutvikler

Kort oversikt over de fleste nettstedene som vi drifter OG videreutvikler:

http://www.hioa.no (note: kontaktskjemaer for SAM og HF)
https://www.hioa.no/ungdata
https://www.hioa.no/24_7
https://www.hioa.no/vitenogpraksis
https://tilsatt.hioa.no
https://student.hio.no
https://bitadmin.hio.no
https://btb.tjenester.hioa.no (Økonomi - bestill mat/drikke, blomster, datarekvisita og andre varer)
https://bestill.hioa.no
https://vekter.tjenester.hioa.no (Eiendom - for vektere å rapportere og logge hva de ser på vaktrundene sine)
https://veiledning.tjenester.hioa.no (STU – bestilling av veiledning)
https://oppmelding.sites.hioa.no (Paramedic, LUI - påmelding)
https://fj.upload.hioa.no (SAM journalistikk – Innleveringsportal for opptaksprøver)
https://pd.upload.hioa.no (TKD produktdesign – Innleveringsportal for opptaksprøver)
https://bie.tjenester.hioa.no (Eiendom – innmelde behov for renhold, rom, drift, ventilasjon, flytting, skilting, adgangskontroll, arrangementer, andre)
https://hms.tjenester.hioa.no (ORV HMS – melde fra om HMS hendelser)
https://bit.tjenester.hioa.no (BIT – frontend til OTRS for BIT)
https://distro.tjenester.hioa.no (BIT – programvare for forskere typisk eks. SPSS, statistisk analyse)
https://hittegods.tjenester.hioa.no (Eiendom - hittegods)
https://camunda.hioa.no (SDI – BPM – Business Process Management – signering av timelærerskjema eks.)
https://edu.hioa.no (erstattet home servere - spesialområde for tilsatte)
https://survey.hioa.no (Limesurvey)
https://skolekassa.no (NAFO på oppdrag fra UDIR – opplæring for flyktninger)
“BAS” (SUT – registrere tilsatte)