Velkommen til bloggen vår

Seksjon SUT (Seksjon for systemutvikling di-ikt-sut) jobber med utvikling og integrasjoner av mange av IT løsningene som benyttes på HIOA, eksempelvis nettsidene med tilhørende integrasjoner mot FS, SAP, Cristin, BAS, adgangssystemet m.m.

Formålet med denne bloggen er å komme i bedre dialog med dere brukere ute i organisasjonen, både ansatte (UF og TA) og studenter på hvilke behov, løsninger og forbedringer dere ser for dere. Samt å informere om hva vi holder på med og å gi nyttige tips til tekno interesserte. Vi vil sette pris på at dere leser, deler og kommenterer på bloggen vår innenfor vanlige normer.

Mer utfyllende informasjon om hvilke løsninger, prosjekter, teknologier m.m. vi jobber på finnes under menyen på høyre side!